+ 48 71 325 30 85/86 labor@labor.com.pl

ZASADY PRYWATNOŚCI LABOR PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNO-CHEMICZNE SPÓŁKA Z O.O

Labor Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Chemiczne Spółka z o.o. szanuje prawo użytkowników do prywatności. Spółka kieruje się następującymi głównymi zasadami: 

– Ochrona prywatności użytkowników z jednoczesną chęcią zaoferowania im indywidualnie dopasowanych usług.

– Zbieranie danych osobowych podczas kontaktu użytkownika z Labor w konkretnych celach na podstawie zgody użytkownika lub uzasadnionego interesu prawnego.

– Prawo użytkownika do bycia dobrze poinformowanym oraz do uzyskiwania dostępu do danych osobowych w dowolnym czasie, jak również prawo żądania ich poprawienia lub usunięcia.

– Niezbywanie danych osobowych użytkownika innym podmiotom. Jednak w razie potrzeby, o ile użytkownik został o tym poinformowany lub wyraził na to zgodę, Labor może udostępniać jego dane kontrahentom i innym usługodawcom; w takim przypadku zastosowanie mają zasady prywatności tych podmiotów.

– Zapewnienie podjęcia wszystkich zasadnych kroków w celu ochrony danych osobowych użytkownika przed nadużyciami i ich zabezpieczenia.

POLITYKA PRYWATNOŚCI LABOR PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNO-CHEMICZNE SPÓŁKA Z O.O

Labor Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Chemiczne Spółka z o.o dziękuje użytkownikom za odwiedzanie i korzystanie z jej witryn, aplikacji i stron w mediach społecznościowych (dalej zwanych „Serwisami”). Labor Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Chemiczne Spółka z o.o wyraża nadzieję, że z chęcią dowiedzą się oni więcej na temat spółki, historii jej marek oraz jej produktów i usług.

W niniejszej Polityce prywatności wyjaśniono, w jaki sposób i dla jakich celów Labor Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Chemiczne Spółka z o.o wykorzystuje informacje zebrane o użytkowniku za pośrednictwem Serwisów. 

Labor Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Chemiczne Spółka z o.o przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z polskimi przepisami o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane RODO. 

 

 1. KIEDY STOSUJE SIĘ NINIEJSZĄ POLITYKĘ PRYWATNOŚCI?

Labor Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Chemiczne Spółka z o.o dziękuje użytkownikom za odwiedzanie i korzystanie z jej witryn, aplikacji i stron w mediach społecznościowych (dalej zwanych „Serwisami”). Labor Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Chemiczne Spółka z o.o wyraża nadzieję, że z chęcią dowiedzą się oni więcej na temat spółki, historii jej marek oraz jej produktów i usług.

W niniejszej Polityce prywatności wyjaśniono, w jaki sposób i dla jakich celów Labor Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Chemiczne Spółka z o.o wykorzystuje informacje zebrane o użytkowniku za pośrednictwem Serwisów. 

Labor Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Chemiczne Spółka z o.o przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z polskimi przepisami o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane RODO. 

 1. JAK UŻYTKOWNIK MOŻE WYRAZIĆ ZGODĘ?

Labor Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Chemiczne Spółka z o.o zbiera, wykorzystuje lub ujawnia dane osobowe użytkownika tylko w przypadkach, gdy jest to słuszne i zgodne z prawem. W większości przypadków Labor Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Chemiczne Spółka z o.o wymaga wyraźnej zgody użytkownika, w niektórych jednak zgoda może zostać dorozumiana na podstawie jego działań i zachowań. Dodatkowo Labor Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Chemiczne Spółka z o.o będzie przetwarzać dane użytkownika do celów zgodnych z prawem lub wynikających z uzasadnionych interesów spółki. 

Labor Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Chemiczne Spółka z o.o poprosi użytkownika o przekazanie dodatkowej zgody, jeśli zajdzie konieczność użycia jego danych osobowych do celów nieobjętych niniejszą Polityką prywatności. Użytkownik nie ma obowiązku udzielania takiej zgody, jeśli jednak jej nie udzieli, jego dostęp do niektórych funkcjonalności może zostać ograniczony.

 1. W JAKI SPOSÓB LABOR PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNO-CHEMICZNE SPÓŁKA Z O.O ZBIERA DANE?

3.1.        DANE OSOBOWE 

Niniejsza Polityka prywatności stosuje się do danych osobowych, które Labor Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Chemiczne Spółka z o.o zbiera od osób fizycznych lub prawnych z szeregu źródeł (np. witryn, aplikacji mobilnych, stron w mediach społecznościowych, wydarzeń lub działań aktywizujących klienta) oraz, w niektórych przypadkach, od osób trzecich. 

3.2.        RODZAJE ZBIERANYCH DANYCH OSOBOWYCH 

Labor Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Chemiczne Spółka z o.o zbiera jedynie dane osobowe niezbędne do określonego celu. Zbierane są następujące dane osobowe:

Dane osobowe, które użytkownik udostępnia Labor Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Chemiczne Spółka z o.o bezpośrednio

Labor Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Chemiczne Spółka z o.o zbiera dane osobowe, gdy użytkownik wnioskuje o informacje o spółce, nabywa jej produkty lub korzysta z firmowej aplikacji. Użytkownik zostanie poinformowany o tym, jakiego rodzaju dane są obowiązkowe, a jakie można podać dobrowolnie. Rodzaje danych osobowych to:

 • Dane do kontaktu, takie jak imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu, zdjęcie oraz informacje demograficzne, takie jak wiek, płeć, liczba osób w gospodarstwie domowym lub lokalizacja. 
 • Dane logowania do konta, jeśli użytkownik tworzy konto w Serwisie Labor Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Chemiczne Spółka z o.o lub wypełnia ankietę (imię i nazwisko, adres e-mail, identyfikator, nazwa użytkownika, hasło i pytanie bezpieczeństwa).
 • Informacje o płatnościach, takie jak imię i nazwisko, numer karty kredytowej, data wygaśnięcia, adres do faktury.
 • Treści stworzone przez użytkownika, w tym treści (np. zdjęcia, nagrania wideo lub osobiste historie), które użytkownik tworzy i udostępnia poprzez zamieszczenie w Serwisach.
 • Informacje o zatrudnieniu, takie jak życiorysy i referencje. 

Informacje zbierane automatycznie, gdy użytkownik kontaktuje się z Serwisami.

 • Labor Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Chemiczne Spółka z o.o wykorzystuje również pliki cookie i inne metody śledzenia, których używa do zbierania określonych rodzajów informacji podczas korzystania przez użytkownika z witryn i aplikacji spółki. Informacje te to m.in. adresy IP, preferencje przeglądarki oraz wyświetlone strony, a także informacje o sposobie poruszania się po witrynie (czasy odwiedzin). Więcej informacji można znaleźć w Polityce cookies.
 • Labor Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Chemiczne Spółka z o.o zbiera dane osobowe z witryn społecznościowych osób trzecich (takie jak funkcja „Lubię to” na Facebooku, funkcja śledzenia na Twitterze lub funkcje YouTube) za pośrednictwem tak zwanych wtyczek społecznościowych. Cel zbierania danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez usługodawców na ich stronach, a także prawa użytkownika i sposób ustawienia opcji chroniących jego prywatność, znajdują się w informacjach na temat ochrony danych określonych usługodawców. Jeśli użytkownik nie chce, aby dane zebrane za pośrednictwem Serwisów były przypisywane do jego konta w określonym serwisie społecznościowym, musi wylogować się z tego konta przed odwiedzeniem Serwisów.

Informacje zbierane z innych źródeł

Labor Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Chemiczne Spółka z o.o zbiera informacje o użytkowniku z innych źródeł, w tym: 

 • od partnerów promocyjnych i innych spółek (z zastrzeżeniem ich zasad prywatności i obowiązującego prawa) 
 • od podmiotów przetwarzających płatności, celem ochrony klientów przed potencjalnym oszustwem
 • od podmiotów zewnętrznych agregujących dane (np. Google) oraz
 • ze źródeł publicznie dostępnych, takich jak otwarte rządowe bazy danych lub inne dane w domenie publicznej

Zbierane informacje mogą obejmować imię i nazwisko, adres, wiek, przyzwyczajenia zakupowe, preferencje i zainteresowania, reklamy internetowe oraz informacje publicznie dostępne, takie jak treści wygenerowane przez użytkownika, blogi i posty, o ile jest to dozwolone prawem.

 1. DANE OSOBOWE MAŁOLETNICH

Większość Serwisów Labor Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Chemiczne Spółka z o.o przeznaczona jest do użytku przez osoby dorosłe. W przypadku gdy Serwis oferuje treści dla młodszych odwiedzających, przed zebraniem danych osobowych Labor Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Chemiczne Spółka z o.o uzyska zgodę rodzica lub opiekuna, gdy uzna, że jest to konieczne, lub gdy wymagają tego odpowiednie przepisy ustaw i rozporządzeń (minimalny wiek samodzielnego wyrażania zgody jest różny w różnych krajach). W przypadku wykrycia, że do Labor Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Chemiczne Spółka z o.o zostały przesłane dane osobowe małoletnich, nastąpi ich usunięcie z firmowej bazy danych. Rodzice (lub prawni opiekunowie) dziecka mogą skontaktować się z Labor Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Chemiczne Spółka z o.o i zażądać usunięcia danych lub wykreślenia dziecka z rejestru (dane do kontaktu podano poniżej). W tym celu Labor Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Chemiczne Spółka z o.o może poprosić o okazanie kopii dokumentu tożsamości potwierdzającego prawa rodzicielskie lub sprawowanie opieki. 

 1. DLACZEGO LABOR PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNO-CHEMICZNE SPÓŁKA Z O.O ZBIERA I WYKORZYSTUJE DANE OSOBOWE?

Labor Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Chemiczne Spółka z o.o zbiera i wykorzystuje dane osobowe w różnych celach. Użytkownik może w dowolnym momencie sprzeciwić się każdemu rodzajowi przetwarzania danych (dane do kontaktu podano poniżej). Dane użytkowników zbierane są w następujących celach:

 • umożliwienie utworzenia konta użytkownika i korzystania z niego, w tym korzystanie z programu lojalnościowego powiązanego z kontem (podstawą prawną jest żądanie osoby, której dane dotyczą, lub wykonanie zawartej z nią umowy, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
 • przetwarzanie i wysyłanie zamówień i zakupów użytkownika (podstawą prawną jest żądanie osoby, której dane dotyczą, lub wykonanie zawartej z nią umowy, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
 • aktywizacja klienta i oferowanie mu spersonalizowanej usługi konsumenckiej, w tym w celach:

     – wysyłania użytkownikowi zamówionych przez niego informacji, produktów lub próbek (podstawą prawną jest zgoda użytkownika, art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)

     – kontaktu z użytkownikiem w związku z zapytaniami, reklamacjami lub uwagami drogą e-mailową, listową, telefoniczną lub za pomocą czatu (podstawą prawną jest żądanie osoby, której dane dotyczą, lub wykonanie zawartej z nią umowy, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)

     – głębszego zaangażowania użytkownika w korzystanie z produktów i usług spółki, np. poprzez publikowanie jego treści (podstawą prawną jest zgoda użytkownika, art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)

 • wykorzystanie do organizacji konkursów i promocji, w których użytkownik bierze udział, lub programów lojalnościowych, do których dołączył, w tym:

     – zarządzanie konkursami lub promocjami (podstawą prawną jest żądanie osoby, której dane dotyczą, lub wykonanie zawartej z nią umowy, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)

     – publikacja danych do kontaktu zwycięzców (podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora danych, art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

     – umożliwienie użytkownikowi uczestnictwa w programie lojalnościowym i kontakt ze spółką w ramach programu (podstawą prawną jest żądanie osoby, której dane dotyczą, lub wykonanie zawartej z nią umowy, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, bądź zgoda użytkownika, art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)

 • kontakt z użytkownikiem w celach prowadzenia marketingu, w tym marketingu bezpośredniego, i korzystania z funkcji w sieciach społecznościowych (podstawą prawną jest zgoda użytkownika, art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), takich jak:

     – 

     –  sugerowanie produktów lub usług, które zdaniem spółki mogą zainteresować użytkownika     –  oferowanie użytkownikowi możliwości wzięcia udziału w konkursach lub promocjach

     –  kontakt z użytkownikiem drogą SMS-ową, jeśli zapisał się do tej usługi. Jeśli zapisanie się nastąpiło za pośrednictwem partnera, użytkownik zostanie poinformowany o jego nazwie

 • ulepszanie Serwisów Labor Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Chemiczne Spółka z o.o i/lub ich łączenie z informacjami otrzymywanymi od innych osób, aby zrozumieć potrzeby użytkownika i zapewnić mu lepszą obsługę, w tym dostosować do niego Serwisy i usługi oraz wyświetlać mu reklamy w oparciu o jego zainteresowania (podstawą prawną jest zgoda użytkownika, art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), w tym:

     –  ocena sposobu korzystania z Serwisów z użyciem danych takich jak informacje o logowaniu do konta, korzystanie z komputera i/lub wcześniejsze korzystanie z witryny

     –  ocena korzystania z Serwisów za pomocą narzędzi śledzenia. Więcej informacji znajduje się w Polityce cookies

     –  ulepszanie produktów i usług z użyciem informacji demograficznych, profilowania konsumentów i opinii konsumentów

     –  analizowanie skuteczności reklam i promocji spółki za pomocą plików cookie lub narzędzi śledzenia

     –  personalizowanie sposobu korzystania z witryny przez użytkownika z użyciem reklam ukierunkowanych

 • oferowanie funkcji społecznościowych poprzez fora społeczności, program informowania znajomych lub tworzenie sieci kontaktów (Facebook Connect) (podstawą prawną jest zgoda użytkownika, art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) 
 • przetwarzanie wniosku użytkownika o zatrudnienie oraz ewentualne ustalenie, czy użytkownik mógłby objąć inne stanowiska wakujące w spółce (podstawą prawną jest zgoda użytkownika, art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) 
 • zapewnienie ładu wewnętrznego, bezpieczeństwa i zarządzania sprawami (podstawą prawną jest uzasadniony interes prawny, art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w tym:

     –  utrzymywanie rutynowego działania, konserwacja i zabezpieczenie Serwisów Labor Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Chemiczne Spółka z o.o     –  prowadzenie badań lub audytów demograficznych

     –  kontakt z użytkownikiem w celu przeprowadzenia badań klientów

     –  zarządzanie ryzykiem, sporami i rejestrami

     –  spełnienie wymogów prawnych i regulacyjnych

 1. DLACZEGO LABOR PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNO-CHEMICZNE SPÓŁKA Z O.O PRZEKAZUJE DANE OSOBOWE INNYM PODMIOTOM?

 

Labor Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Chemiczne Spółka z o.o nie udostępnia danych osobowych użytkownika osobom trzecim, które zamierzają ich użyć do celów marketingu bezpośredniego, chyba że użytkownik wyraźnie zgodził się na takie udostępnianie.

Labor Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Chemiczne Spółka z o.o ujawnia dane osobowe użytkownika następującym kategoriom odbiorców:

–          partnerom biznesowym-usługodawcom świadczącym usługi w imieniu Labor Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Chemiczne Spółka z o.o

–          organom publicznym na podstawie właściwych przepisów prawnych oraz potencjalnym nabywcom w celu przeprowadzenia konkretnej transakcji

Więcej informacji o odbiorcach: 

 • Partnerzy handlowi obejmują:

–          podmioty uczestniczące we wspólnej promocji lub programie lojalnościowym i chcące przesyłać użytkownikowi informacje, jeśli wyraził na nie zgodę. Zarówno Labor Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Chemiczne Spółka z o.o, jak i partner mogą być współadministratorami danych osobowych użytkownika. Do przetwarzania danych osobowych użytkownika przez kontrahenta stosuje się politykę prywatności tego kontrahenta.

–          Na żądanie użytkownika Labor Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Chemiczne Spółka z o.o usunie jego dane osobowe z Serwisów lub zanonimizuje je, chyba że spółka obciążona jest ustawowym obowiązkiem ich zachowania. Użytkownik powinien jednak pamiętać, że jego dane mogą być nadal dostępne we własnych bazach danych partnera, jeśli zostały do niego przesłane zanim Labor Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Chemiczne Spółka z o.o otrzymała żądanie użytkownika.

 • Usługodawcy obejmują: 

–          agencje reklamowe, medialne i marketingowe realizujące i analizujące kampanie Labor Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Chemiczne Spółka z o.o

–          firmy pocztowe i logistyczne dostarczające zamówiony przez użytkownika produkt

–          podmioty przetwarzające dane, działające na zlecenie Labor Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Chemiczne Spółka z o.o, takie jak agencje pośrednictwa pracy, dostawcy hostingu lub dostawcy bezpieczeństwa

–          dostawców Internetowych narzędzi analitycznych 

 • Organy publiczne obejmują:

–          organy administracji rządowej lub organy ścigania, żądające od Labor Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Chemiczne Spółka z o.o ujawnienia informacji na podstawie obowiązującego prawa

Labor Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Chemiczne Spółka z o.o wymaga, aby takie osoby trzecie, potencjalnie mające siedzibę poza krajem, z którego użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisów, przestrzegały wszystkich obowiązujących przepisów o ochronie danych i wymagań bezpieczeństwa dotyczących danych osobowych użytkownika. Takie osoby trzecie mają obowiązek chronienia prywatności danych w takim samym zakresie, Labor Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Chemiczne Spółka z o.o. Jeśli poziom ochrony danych w którymś z krajów nie odpowiada przepisom o ochronie danych obowiązującym w krajach UE lub Szwajcarii, Labor Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Chemiczne Spółka z o.o w drodze umowy przez cały czas zapewni taką samą ochronę danych użytkownika jak w Szwajcarii i na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Jeśli Labor Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Chemiczne Spółka z o.o zaoferuje wtyczki do mediów społecznościowych lub jeśli użytkownik połączy swoje Konto z kontami na platformach zewnętrznych takich jak Facebook, Labor Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Chemiczne Spółka z o.o może zbierać i przetwarzać informacje powiązane z kontem. Jeśli użytkownik połączy się z serwisem Facebook, jego tożsamość w tym serwisie, imię i nazwisko, adres e-mail, lokalizacja, lista znajomych i zdjęcie profilowe będą przechowywane i wykorzystywane w połączeniu z kontem w serwisie Facebook do pełnienia określonych funkcji w Serwisach. Korzystanie przez platformy zewnętrzne z danych zebranych od użytkownika (lub w sposób upoważniony przez użytkownika) podlega zasadom prywatności Labor Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Chemiczne Spółka z o.o oraz ustawieniom wybranym przez użytkownika w danym serwisie. Dodatkowe informacje można uzyskać po zapoznaniu się z Polityką prywatności danej sieci społecznościowej.

 1. W JAKI SPOSÓB I JAK DŁUGO LABOR PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNO-CHEMICZNE SPÓŁKA Z O.O PRZECHOWUJE I ZABEZPIECZA DANE?

Labor Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Chemiczne Spółka z o.o stosuje wszystkie zasadne środki organizacyjne i techniczne celem ochrony przechowywanych danych osobowych przed utratą, nieupoważnionym dostępem lub ujawnieniem bądź innym niewłaściwym wykorzystaniem.

Dane osobowe będą sprzedawane, udostępniane bądź w inny sposób ujawniane lub przekazywane osobom trzecim jedynie w sposób wskazany w niniejszej Polityce prywatności. 

Labor Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Chemiczne Spółka z o.o przechowuje dane osobowe użytkownika przez okres niezbędny do danego celu, na przykład wysłania użytkownikowi biuletynu i innej korespondencji marketingowej, odpowiedzi na zapytania, rozwiązania problemów bądź świadczenia nowych lub ulepszonych usług, jak również zgodnie z wymaganiami prawnymi. Labor Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Chemiczne Spółka z o.o ma prawo przechowywać te dane przez zasadny okres po zaprzestaniu przez użytkownika korzystania z jej Serwisów. Po określonym czasie Labor Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Chemiczne Spółka z o.o zniszczy lub usunie te dane w sposób bezpieczny, chyba że istnieje prawny obowiązek ich dalszego przechowywania. 

W szczególności Labor Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Chemiczne Spółka z o.o przechowuje dane osobowe tylko przez następujący okres: 

 1. a) świadczenia usług, o które użytkownik zawnioskował lub na które wyraził zgodę w zakresie wskazanym powyżej
 2. b) korzystania z usług śledzenia, reklamy i analizy w zakresie uzasadnionych interesów prawnych Labor Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Chemiczne Spółka z o.o
 3. JAKIE PRAWA MA UŻYTKOWNIK?

8.1. SPOSÓB UZYSKIWANIA DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH I WNOSZENIA O ICH POPRAWIENIE

Użytkownik może zażądać dostępu do swoich danych osobowych będących w posiadaniu Labor Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Chemiczne Spółka z o.o, kontaktując się ze spółką pod adresem labor@labor.com.pl Użytkownik ma prawo oświadczyć Labor Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Chemiczne Spółka z o.o, że chce poprawić, zaktualizować lub usunąć swoje dane osobowe znajdujące się w rejestrach spółki. Użytkownik posiada również prawo do ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych osobowych przekazanych Labor Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Chemiczne Spółka z o.o. Aby pomóc Labor Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Chemiczne Spółka z o.o w wykonaniu tego obowiązku, prosimy o podanie imienia, nazwiska i danych kontaktowych. W tym celu Labor Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Chemiczne Spółka z o.o może poprosić użytkownika o okazanie kopii dokumentu tożsamości. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu administratora, użytkownik ma prawo się temu sprzeciwić. Jeżeli dane osobowe użytkownika są przetwarzane na podstawie zgody, użytkownik może wycofać zgodę w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania korespondencji marketingowej, w tym ukierunkowanych komunikatów reklamowych, wybierając wypisanie się w preferencjach marketingowych lub kontaktując się z Labor Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Chemiczne Spółka z o.o pod adresem labor@labor.com.pl. Użytkownik może również ograniczyć stosowanie metod śledzenia (takich jak pliki cookie) poprzez skonfigurowanie przeglądarki tak, aby ostrzegała użytkownika przed ich zaakceptowaniem bądź też zawsze je odrzucała.

Jeśli użytkownik posiada konto w Serwisach Labor Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Chemiczne Spółka z o.o, może użyć odpowiedniej opcji do zmiany preferencji zapisania/wypisania. 

8.2. KONTAKT Z LABOR PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNO-CHEMICZNE SPÓŁKA Z O.O

Labor Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Chemiczne Spółka z o.o z siedzibą we Wrocławiu (51-162), ul. Jana Długosza 49 jest operatorem niniejszej Witryny i Serwisów wskazanych w Polityce prywatności. Labor Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Chemiczne Spółka z o.o pełni rolę „administratora danych” w stosunku do danych osobowych, które przetwarza w ramach opisanych w Polityce prywatności oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym unijnym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) oraz ustawą o ochronie danych osobowych. 

Użytkownik ma prawo wnieść w dowolnym momencie skargę do właściwego organu nadzorującego ochronę danych, tj. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

W przypadku gdy użytkownik obawia się ewentualnej ingerencji w swoją prywatność lub niewłaściwego wykorzystania swoich danych osobowych przez Labor Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Chemiczne Spółka z o.o, bądź jeśli ma pytania lub uwagi, może skontaktować się ze spółką drogą e-mailową pod adresem labor@labor.com.pl bądź pisemnie pod adresem wskazanym powyżej.